Asignacion de los alumnos a los grupos

Obtencion de la clave

1º Introducimos en minuscula y sin tildes: 2 iniciales del nombre + . + 3 iniciales apellido1 + 3 iniciales apellido2

Ejemplo: Manuel Antonio Perez Lopez es ma.perlop

2º Ahora introducimos la fecha de nacimiento ddmmaaaa sin /. Si el dia es el 3, ponemos 3, no 03

Ejemplo: Nacio el 3 de Mayo de 2008. Eso es 3052008

Ponemos la clave completa ma.perlop3052008 y pulsamos el botón

Name Country
Alfreds Futterkiste Germany
ma.perlop3052008 1ESOA
Island Trading UK
Koniglich Essen Germany
Laughing Bacchus Winecellars Canada
Magazzini Alimentari Riuniti Italy
North/South UK
Paris specialites France
an.abacec14052001 2º AF A
da.abade13122001 2º FPB A
ja.abafer15102000 2º AF B
fr.abeoje21092007 1º ESO C
pa.acedia20022001 1º AC A
en.acocum29041997 GA SEMIPR
ne.acomen20122005 3º ESO A
ne.acomen28082003 4º ESO A
gr.acopen12112006 3º ESO E
ma.acopen9102008 1º ESO C
ma.adacar19082003 2º BACH A
ha.aghhaf16042002 1º GA B
ca.agrben27042005 4º ESO B
lu.agrben27042005 4º ESO A
pa.agrben27042005 4º ESO C
es.agumon14052003 2º LA A
ca.agualg3082005 4º ESO A
ed.agualg14112006 3º ESO B
si.agucos2071996 2º AF B
an.aguled12052004 1º BACH B
pe.aguled15022003 2º BACH B
an.agumej3122003 2º BACH C
da.agusal4072006 3º ESO C
em.agusal14122003 3º ESO C
fa.alahd8092004 1º BACH A
ha.alaal-30032008 1º ESO D
ja.albcor6082002 1º IEA A
lu.albmun5112003 2º BACH C
ia.albpiz30092006 3º ESO E
an.albrod30051995 2º SEA A
za.albzaf21122001 2LA FCT1
no.alcaba11112001 2º GA A
jo.alcdia16091995 2IEA FCT1
ma.alcmat21051988 GA SEM-FCT
jo.alcrui28112007 2º ESO D
ne.alcsua22071989 GA SEMIPR
em.alctor3062006 2º ESO C
jo.alfper23082001 1º GA A
no.algrod9121998 2º BACH AD
er.algdur1032004 4º ESO C
ir.aljgon13072008 1º ESO A
ja.aljgon26122006 3º ESO E
fr.almbar10052002 1º GA A
mi.almald12031998 2º LA A
ro.almdia26102000 1º AC A
ra.almris14051995 2º AC A
es.alorom24071996 2AF FCT1
sa.altsaa10102002 4º ESO D
ma.alvmor12032007 2º ESO B
mo.alvagu17102008 1º ESO C
ir.alvbon27022005 4º ESO B
ju.alvbon24032006 NA
ne.alvcha25032005 NA
al.alvpiz11102001 1º AC A
al.alvvas20122002 1º BACH D
ga.alvvel11102004 1º BACH D
ja.alvde26032009 1º ESO B
lu.alvde10112007 2º ESO B
jo.amburb24122006 3º ESO B
ru.amerui7102008 1º ESO B
ru.andsan19012005 3º ESO E
vi.antfer20072005 4º ESO C
an.apaalo1021978 GA SEMIPR
ma.apaalo5081976 GA SEMIPR
ag.arapal3062003 2º BACH B
ma.aranav17042004 4º ESO D
pe.aragon26062004 1º BACH A
ri.aracam5072001 1º IEA A
ma.aramon16072008 1º ESO B
ju.araort27062003 2º BACH A
lu.araort10102005 4º ESO A
al.araort12062007 2º ESO D
le.araort2052004 1º BACH C
pa.arade20081997 1º AF A
ru.arareg24072005 3º ESO A
ad.arccab12102006 3º ESO D
al.arcdia3091998 2º GA A
ma.arelou21092008 1º ESO B
pa.arelou5072006 3º ESO A
ad.arease1052002 2º BACH B
ro.arecor17112000 2º AC A
lu.arepai29092002 2º BACH C
sa.arealm9042003 2º FPB A
iv.armort1022006 3º ESO A
en.arresc15102004 1º BACH D
ai.arrtre19122003 1º IEA A
ca.arrcan20062004 1º BACH A
ve.arrpul2022000 2LA FCT1
ja.arrsan12011999 2º LA A
se.atiavi26022008 1º ESO B
iv.ayarod14092003 1º LA A
en.baesum27092006 3º ESO B
ra.baesum27092006 3º ESO B
be.balgar22042005 4º ESO A
ju.balgar22042005 4º ESO A
fr.balgom26072003 2º FPB E
ma.balriv12121998 2º AF A
al.barart30072003 2º BACH B
za.barcan30112004 3º ESO C
ca.bargon9031998 2IEA FCT1
da.barmil29032003 1º FPB E
me.barcan14092000 2º AC A
af.barram10052005 2º ESO A
se.barval13062003 1º LA A
lo.basmoy2032004 1º FPB A
an.bassan7102006 3º ESO A
an.baygar27112003 2º BACH A
da.bayruz7072004 4º ESO C
ga.beicas5042006 3º ESO A
pa.belfer26052004 1º BACH B
wa.bensan12062008 1º ESO B
da.berhid6122007 NA
jo.berort17122005 3º ESO C
al.berqui15062007 2º ESO E
to.birtom9072004 1º BACH A
eu.blabue10021994 1º AF B
sa.blaear12112003 2º BACH A
el.blarui9062005 4º ESO C
lu.blaram25112006 3º ESO B
ma.blaram2012005 4º ESO C
an.blaper5062003 NA
pe.bodgut21071983 2º0PIEAGM
mi.bojtor7061982 2º SEA A
ca.bojcat8042006 2º ESO A
ma.bolfer30122004 1º BACH B
da.bonind8032006 3º ESO C
ar.bondel24042004 1º IEA B
da.bonrod30122002 1º IEA A
ou.bouous1052002 NA
lu.braces21062003 1º BACH C
da.bramar20092006 3º ESO A
ju.brarom17062004 4º ESO C
ma.brarub24021994 2AF FCT1
ad.breleo26042007 2º ESO D
ca.breleo23072005 4º ESO A
al.breluc22121999 1º AC B
lu.brireq4092005 3º ESO C
le.broleo1082007 1º ESO C
so.bromol3042007 2º ESO B
ma.cabses20052003 2º BACH C
ma.cabcap19011998 1º SEA A
hu.cabde19112008 1º ESO B
mi.cabde28052006 3º ESO A
lu.cabfre23112008 1º ESO D
ju.cabgua7091997 2º AF A
ma.cabde27051977 GA SEMIPR
el.cabarj9012007 2º ESO A
da.cabgar21122004 4º ESO D
lu.cabgar3032006 3º ESO B
al.caboli3012004 1º BACH D
da.caligl20112007 2º ESO B
an.calper8022001 1º GA B
an.calmir31032005 1º FPB A
lu.calcab15071996 1º SEA A
lu.calrel16092007 2º ESO C
el.camjim20122001 2º BACH AD
ir.camgar22102003 2º BACH C
cu.camfer3092000 2º AF B
ra.camgar23092001 2º GA A
ja.camrod8082006 4º ESO A
cr.cammar5021993 1º BACH AD
se.cancha11022000 2º IEA A
de.canpal9122002 1º FPB A
ma.canros16052004 2º ESO C
fe.canmoh20102001 2º IEA A
ju.canpin12041999 2º AF B
sa.canrui29102007 2º ESO D
ra.cannav28022005 2º ESO B
ve.canrep13091996 2AC FCT1
el.candia15092001 1º AF A
al.cangon8061997 1º BACH AD
ma.cangon26041990 2AF FCT1
is.canbel7021998 2º IEA A
ma.cancan27052002 2º LA A
va.cangar15101983 1º AC A
al.canber15082001 1º IEA A
ma.canjur27011995 2AC FCT1
ma.caprod5102004 1º BACH B
je.carper29012004 3º ESO D
jo.carper11051999 1º BACH AD
ma.carper6082002 4º ESO C
da.carber26031998 1º GA A
an.carest15012003 2º BACH A
pa.carcor2012008 1º ESO A
da.carcub16122006 3º ESO D
ma.carcub4102004 1º BACH B
ra.carfer24092006 3º ESO A
se.carjim1091997 2IEA FCT1
ma.carlob14111976 GA SEM-FCT
ma.carmon27051992 2SEA FCT1
sa.carnac24102005 4º ESO A
os.carsal2041997 2º AF B
ra.carsan22041998 2º AF B
ga.cartol3122004 1º BACH C
sa.carvar23032008 1º ESO B
nu.cargar11022005 3º ESO E
fr.carniz22061985 2IEA FCT1
no.carcap2062003 1º BACH D
di.carenc28092002 2º LA A
vi.cargar26072001 2º FPB A
ad.carlun16042007 2º ESO B
al.carlun11012006 3º ESO B
da.carcho22122006 2º ESO C
an.carrub14052001 1º AF B
mi.casreg17022002 1º GA B
ro.cascar16092007 2º ESO B
sa.casgon17052006 3º ESO E
ja.casesq26042004 1º BACH D
an.casgut26032004 1º BACH C
lu.caslar20072003 2º BACH A
mi.casgav11092003 2º FPB E
la.cascas7072001 1º GA A
ma.cascol19052004 1º BACH B
mo.casesp29092006 2º ESO B
jo.casfue18032006 1º ESO C
lu.casfue16102002 2º FPB A
ma.caslea5031996 2º AF A
ma.cassed1102000 1º AF A
da.cassoj10061997 GA SEM-FCT
lo.catgal11071971 1º BACH AD
ca.cazjim19041995 2º AF B
lu.cebbla6072006 3º ESO C
sa.cebcas13112001 2º BACH AD
an.cebper20022002 2º BACH AD
ju.cebami3081999 1º SEA A
no.celriv21052003 CACFGM
ca.celqui12102006 3º ESO D
al.cesama17062002 CACFGM
fe.cesama5022004 1º FPB A
la.chacan11102001 2º AC A
al.chacum7021996 2º SEA A
ma.chavil4111969 GA SEM-FCT
ra.chamac3122003 3º ESO D
sh.cheni,15112007 2º ESO C
al.chewu,1102003 4º ESO D
ro.chipad19022002 1º LA A
wa.chialv23072004 NA
wa.chialv23072004 1º FPB E
wa.chialv14072008 1º ESO D
ca.ciscar26082005 2º ESO C
al.cismen11032005 2º ESO B
pi.clapin10071973 GA SEMIPR
pa.clavio11112005 4º ESO B
al.coblen28122001 2º AF B
el.cobsol28072004 1º BACH D
lu.cohcor11092003 2º BACH C
an.colgal19062005 3º ESO E
jo.colgal2092002 2º BACH B
si.colmol4022007 1º ESO D
ma.colmol22102005 3º ESO A
go.colobr24102004 1º BACH C
ma.colobr16042006 3º ESO C
be.congue9122003 2º BACH A
in.consan31102003 2º BACH A
ar.congal16122003 2º BACH C
ru.cormol24072007 2º ESO E
vi.corgon22062006 3º ESO C
se.coralv20072008 NA
jo.corgal19032002 1º IEA B
an.corgar28042008 1º ESO A
ca.corluq29052003 1º BACH C
no.corluq7072000 1º AC B
ca.cormar28022004 1º LA A
ga.corpel14022005 4º ESO A
ma.corrui3032008 1º ESO A
ra.corrui9062006 3º ESO E
os.corvit24062008 1º ESO C
ca.cormar30032006 2º ESO A
fr.corcob11022007 1º ESO D
an.corcam10092003 CACFGM
lo.corfer3092003 CACFGM
ma.cozlop19071994 2º GA A
ma.crecab18082002 2º BACH A
ra.crecre7102004 1º BACH A
sa.crecre21112006 3º ESO E
in.cregar10061985 1º GA B
fr.creman2062008 1º ESO A
al.crerom9082003 2º BACH C
ma.crerom11032008 1º ESO C
al.criobr5072007 2º ESO A
ma.criobr31032004 1º BACH C
an.cruhin21032008 1º ESO A
al.crulop26082004 1º FPB A
ya.crumal2032006 2º ESO C
ma.crumir9071996 1º AC A
hu.crumon29082006 3º ESO A
an.crusan29052003 4º ESO C
ma.cubcoc24111996 2º SEA A
ju.cueser1092004 1º BACH A
fr.cuemol24121991 2º SEA A
an.cuscus29122004 4º ESO D
ro.dammat7122007 2º ESO C
ni.darnia5072006 3º ESO D
el.deces27032005 3º ESO C
ne.dela8092003 2º BACH A
ju.dela17011969 1º AC B
ju.dela24061968 GA SEMIPR
ra.dela18072006 1º ESO A
mi.dela31032007 2º ESO E
vi.dela25082007 2º ESO A
fr.detor8122002 2º BACH C
di.delcas26102004 1º BACH C
an.delmor2062005 4º ESO A
mi.delpin30112000 1º AF B
ju.delpoz28112005 2º ESO C
ro.delalc25061979 GA SEMIPR
ra.delcad3042005 4º ESO A
fr.delesp10122005 1º FPB A
nu.delgar18062001 2º AC A
ru.delgar30032006 3º ESO E
in.delrel13032008 1º ESO A
to.delrel7082003 2º BACH A
fr.diade29032008 1º ESO C
ha.diahar5012004 4º ESO D
fr.diagam8121980 2º IEA A
ir.dialeo6072003 1º BACH D
ir.dialor19062003 2º BACH A
mi.dialor23042006 3º ESO A
ra.dialou7102003 1º LA A
pa.diaman26062005 4º ESO B
va.diamor2092006 2º ESO D
hu.diaram4062005 3º ESO B
vi.diarod15092000 1º GA A
is.diasal30032003 2º BACH A
la.diasal10062005 4º ESO C
lu.diogom12062002 2º BACH C
an.domcar18032006 3º ESO B
ai.domdia8112008 1º ESO B
jo.domdur10062005 4º ESO A
ra.domjim24062002 1º GA B
el.domque17061988 2LA FCT1
an.domrom3112003 2º IEA A
ed.durluq14042005 3º ESO E
ma.durrol7111985 2º AF B
ma.egugam14042000 2º AF B
sa.elalo14032002 1º GA A
ya.elbak11022002 2º FPB A
ya.elkam22082007 2º ESO A
is.eleism9092008 1º ESO B
me.elemen10072007 2º ESO D
ca.enclar29092002 2º BACH C
hu.enrper21012004 1º BACH A
jo.enrper2042008 1º ESO B
vi.enrper9102005 4º ESO C
ma.entver12011993 2º AF A
ma.escfer17012006 3º ESO A
da.esclen5042008 NA
an.espsan24121995 2º SEA A
lu.espcar2112007 2º ESO E
ir.esphid8012006 3º ESO C
ru.espmun13121999 2º AC A
ju.espcar16031999 2º AF A
ja.espher28032008 1º ESO C
ma.espher25012006 3º ESO B
is.esthua23032000 1º IEA A
fr.estort23052003 4º ESO D
in.estmal9122005 3º ESO C
nu.expagu29082001 2º FPB A
se.expagu13122002 2º FPB A
pa.expcue2022007 1º ESO C
pa.expgom28112006 3º ESO C
es.expsor24102004 1º LA A
jo.fajmar24022003 1º FPB E
he.feiedu25062006 3º ESO C
jo.feldel12121997 1º SEA A
ja.ferbla14062005 3º ESO C
ma.fercam10082006 3º ESO E
el.fercas21092001 1º GA A
an.fercas11032002 2º BACH C
pa.fercas23122004 1º BACH D
da.fercha28092000 2º AF B
al.ferdia28122004 NA
ma.ferdia7062003 2º BACH A
ma.ferfer28042008 1º ESO C
vi.ferfig30032000 2º BACH AD
mi.fergar6102000 2º IEA A
je.fergon24082007 2º ESO E
mi.ferhid30012001 1º AF A
ma.fermol19062003 2º FPB E
lu.fermun24102004 1º BACH D
ed.fernav21052008 1º ESO B
pa.fernav29072005 4º ESO B
ru.ferort12112000 1º AF B
al.ferper22062006 3º ESO A
ju.ferpor11071997 1º AF A
ca.ferram25102006 3º ESO A
ge.ferram21022007 1º ESO C
lu.ferram17092005 2º ESO D
ma.ferrey19102006 3º ESO C
an.ferroj17112006 2º ESO D
em.ferroj17112006 2º ESO D
ma.fersan8032005 3º ESO B
ja.ferde4092002 1º BACH B
al.fiealb12032004 3º ESO C
na.figrub16022007 2º ESO E
ma.fildom28081984 2º0PIEAGM
ye.floluq23022001 2º SEA A
ve.floflo25051995 2AF FCT1
is.flolop26112007 2º ESO D
je.fonsan28012000 GA SEMIPR
di.fracas19042007 2º ESO A
al.fuesan2032003 2º BACH C
al.gajrui7111999 1º GA A
ra.galmoy2112007 2º ESO E
ne.galalb14102004 4º ESO D
ma.galcas19102001 1º SEA A
ju.galgar15022000 1º SEA A
me.galpen17032003 1º LA A
be.galrol18092004 1º BACH B
di.galamo21102006 3º ESO A
ju.galamo5112004 1º BACH A
jo.galnev31052003 NA
fa.galvel7122004 1º BACH B
ar.galpra9082006 3º ESO E
ma.galgra16121987 2º AF A
da.galhue4112002 1º AF B
al.gamcre1102004 1º GA A
di.gamcab26092005 4º ESO B
ca.gamort10082007 2º ESO B
pa.garare29122005 3º ESO C
ra.garavi20122001 2º AF B
co.garber12091969 GA SEMIPR
ju.garcar29091999 2º AF A
al.garcar11032001 2º LA A
ka.garcor5112002 2º BACH A
em.garcue16072006 3º ESO E
jo.garcue9012004 1º IEA A
al.gardia24102007 2º ESO C
da.gargam8021991 2º AF A
lu.gargar16041993 1º GA A
na.gargar23072007 1º ESO A
he.gargas9112003 2º BACH B
jo.gargon13101995 2º SEA A
al.garlop4122003 1º FPB E
je.garlop26101993 GA SEMIPR
je.garlop4122003 1º IEA B
an.garluc28052002 1º AC A
ev.garluc28052002 1º AC B
ru.garman12062007 2º ESO B
di.garmor29102003 2º BACH A
al.garobr3121999 2AF FCT1
ma.garpol20092001 2º FPB A
fr.garrey16071999 2º IEA A
an.garsam14121998 1º AC A
pa.garsan30092003 2º BACH A
sa.garsan11102004 1º BACH D
he.garsin6112007 2º ESO C
ol.garsob20122004 1º BACH A
ra.gartor30012004 1º FPB E
ai.garvel5042006 3º ESO E
an.garcal20031997 1º SEA A
ju.garpan2082003 2º BACH C
fe.garsej8122003 4º ESO D
ga.garlar17021997 2AF FCT1
se.garsua24092001 2º GA A
za.genzal20022004 4º ESO D
fl.giamun11072002 CACFGM
ma.gilagu7021967 GA SEMIPR
ma.gilalv31032001 1º LA A
la.gilgil14072005 4º ESO B
an.gilgom17092002 2º IEA A
la.gilgue16052001 2º AC A
pa.girlop22112001 2º AC A
al.gomram11121999 2º SEA A
ra.gomari12062003 2º BACH B
fr.gombol16032001 1º AF A
jo.gombol1041998 2AF FCT1
ra.gomcal16022000 1º IEA A
le.gomcas29022004 NA
al.gomdia10032003 2º FPB E
ne.gomgue7072003 2º BACH A
ad.gomjim29091999 2º IEA A
la.gomjim12112001 2º AF A
pa.gomjim6092002 1º LA A
ja.gomlla20012004 NA
ja.gomlla20012004 NA
si.gomlla24022004 1º BACH A
an.gomlop12121984 GA SEMIPR
is.gomlop30062003 1º IEA B
al.gommar14102004 3º ESO C
cr.gommar30102006 3º ESO B
go.gommar5042007 1º ESO C
na.gommun23122007 2º ESO D
ma.gomroc14042005 2º ESO C
ir.gomrod31052007 2º ESO A
ag.gomrub14102003 1º FPB E
ju.gomsal9042001 2LA FCT1
be.gomtor16071983 CACFGM
si.gomval26122008 1º ESO A
ju.gomvil17102005 3º ESO C
te.gomgal19112004 1º BACH A
na.gonalv19022005 3º ESO D
os.goncab24082003 1º BACH D
ra.goncab7012002 1º AF B
lu.goncal8011999 2AF FCT1
ca.goncar4062002 1º IEA A
pa.gonde29082004 1º BACH A
je.gonfue22032005 4º ESO A
ma.gonfue9082008 1º ESO D
jo.gongar31012001 2º AF B
ni.gongar12062001 2º BACH AD
mi.gongom4022004 1º BACH B
ma.gonhue22062006 3º ESO D
sa.gonhue22062006 3º ESO D
br.gonluc20061999 2IEA FCT1
ma.gonmar5012001 1º SEA A
na.gonmar5052001 CACFGM
es.gonmat25122001 NA
ma.gonmer3011995 2º GA A
fr.gonmor21112004 4º ESO D
is.gonmor16112004 1º BACH C
is.gonmun12082005 4º ESO C
ra.gonmun17082003 2º BACH C
al.gonoje26102006 1º ESO D
ev.gonoje8102003 4º ESO D
os.gonord24121974 2º SEA A
mi.gonpol21022004 1º FPB E
nu.gonqui21012003 2º BACH A
jo.gonveg6041966 3ºOPIEAGM
al.gonver1122008 1º ESO C
ma.gonver7052006 3º ESO B
da.gonde10082007 2º ESO D
ju.gorrom4121999 1º AF A
ja.grahoy11092006 3º ESO B
ir.grasol6042005 3º ESO C
an.gracas22022006 3º ESO E
ju.grator12061999 2º SEA A
sh.grafat5032008 1º ESO A
ca.gueval9062001 1º AC B
da.gueguz25022007 1º ESO C
ju.gueluq14061997 2º AC A
jo.gueper23051989 2º AF A
mi.guequi27122001 1º AC A
jo.guimar4032003 2º FPB E
ra.guilop2122004 2º FPB E
pa.guileb4092002 2º BACH C
ed.gukedw19091999 2º SEA A
ji.guojia15102008 1º ESO C
ji.guojia28052002 NA
sh.guosha6062003 2º BACH A
pa.gutdio7042006 3º ESO C
lu.gutesc23111994 2º AF B
jo.gutlor22112004 1º BACH B
me.gutmol11012001 2º BACH AD
sa.gutmor21122004 1º BACH B
el.gutyun25112003 NA
so.gutde23032005 4º ESO B
lu.guzamo26092004 1º BACH D
de.guzcam17071995 1º AF B
ir.guznaz26122006 3º ESO B
ma.guznaz17082004 1º BACH A
ai.guzrui23012007 1º ESO C
an.habrui1071967 2º IEA A
ma.habrui29091970 GA SEMIPR
ah.hamben18092005 2º ESO A
aa.harmal19112006 2º ESO C
la.harmor27051997 2º AF A
so.hermon8122002 NA
is.herpin30052006 3º ESO C
ma.herpin4052004 1º BACH A
ev.herray23042006 2º ESO E
fr.herray16122007 1º ESO A
ma.herrui1122004 1º BACH C
te.hidarr30052004 1º BACH A
ra.hidcam28051972 1º AF A
af.hidmol2042007 2º ESO E
jo.hidmon5112001 CACFGM
ev.hidmor5031982 2º SEA A
fr.hidvaz23022004 1º BACH B
jo.hidvaz22122002 1º BACH B
an.hignar5022002 2º BACH A
na.hilcue27012009 1º ESO D
az.hinbra18082006 2º ESO B
jo.hinbra24082003 2º FPB A
br.hincar23102004 1º BACH B
ma.hitmos4012007 2º ESO D
le.horgar6102003 2º GA A
ni.huegar21112006 3º ESO B
pa.huegar16062005 4º ESO B
ma.hummau23102000 2LA FCT1
je.hurceb25021997 2º BACH AD
ja.hurleo11102003 1º BACH B
se.hurmon6082003 1º GA A
al.hurord18121992 2AF FCT1
je.hursil3101998 2º IEA A
ar.ililop12072003 2º BACH A
jo.inemor28092004 1º FPB E
ra.infcar15031989 2º SEA A
fa.ionrob1052005 3º ESO D
el.isered20022003 1º BACH C
ly.isered13092005 4º ESO C
an.jimavi9122002 1º LA A
ju.jimbor17052007 1º ESO D
es.jimcab21122003 2º BACH C
so.jimcar7022008 NA
pa.jimcas3012003 2º BACH A
az.jimlop11071989 2º GA A
ma.jimluc20102002 1º AC B
gi.jimmar7072007 2º ESO B
al.jimmed18112008 1º ESO A
ca.jimmed27112007 2º ESO A
jo.jimmer27041996 2º AF B
jo.jimmil27062007 2º ESO A
pa.jimmor8122000 2º SEA A
se.jimmor27111999 2AF FCT1
an.jimort29032006 3º ESO A
za.jimper31012001 1º GA A
is.jimpri2021998 2º AF A
an.jimreb21092006 3º ESO B
el.jimreb7032004 1º BACH A
ma.jimrib14112005 4º ESO B
an.jimrod21092001 2º LA A
hu.jimrom6072004 4º ESO C
ra.jimrui10102003 2º FPB A
sa.jimrui16092004 3º ESO B
al.jimvaq18061999 2º AF B
ma.jodcas13031971 2º GA A
lu.jormun9072001 1º AC A
al.jorabr26092008 1º ESO B
ma.jorabr19012006 3º ESO A
ju.jovmed15072003 CACFGM
sa.jurgra13092001 2º BACH AD
mi.jurmar9102000 1º GA A
al.juspal21032005 4º ESO B
sa.kahlou1081985 GA SEMIPR
ta.kevtar2032008 1º ESO D
ja.khajal25012006 2º ESO C
ha.koual-15062003 2º BACH A
mo.koual-25122005 3º ESO D
za.kurzaz19022006 3º ESO B
ja.labcor24102002 1º IEA B
cl.lacyub24102007 2º ESO D
lu.lagtol15122004 1º BACH B
al.lagrol7062001 2º AF A
ir.larama11072003 2º BACH C
ma.larlor19092003 2º BACH B
na.larmol21052002 1º BACH AD
na.larmol21052002 NA
ma.larsic28112000 2º AF B
ig.larvaz25102002 1º IEA A
se.larvil16072003 2º BACH C
da.leaalc11081996 1ºOPIEAGM
ra.lealea29061989 2º AC A
ma.lebmar18052003 1º BACH C
ra.leiara19042002 2º BACH C
da.leicol25072003 4º ESO D
an.leinun20121998 2º AC A
je.lemhor2032006 1º ESO D
go.lenher12102002 2º GA A
al.leoalb3072005 4º ESO B
an.leoarc20022008 NA
al.leocab9092002 2º BACH C
ra.leolla31102008 1º ESO B
ju.leomun24041997 2IEA FCT1
fr.leosan15031974 GA SEMIPR
lu.leocou22052006 3º ESO B
mi.leocou12052004 1º BACH A
ne.lesde13062006 3º ESO A
ki.letdia24092001 1º AC B
cl.leyber26032006 2º ESO C
xi.linxin23082005 1º FPB A
li.linflo28072007 2º ESO A
ai.lintor19112007 2º ESO C
an.llaleo8051997 2AF FCT1
ju.llodom7032006 3º ESO A
ma.lloser29112003 1º IEA B
pa.lopaco10082008 1º ESO A
ma.lopalb27102006 2º ESO A
ju.lopara19122004 1º BACH C
an.lopber12022004 1º BACH C
pa.lopcas10022000 1º AF B
an.lopcor15042003 1º BACH C
pa.lopdel2042005 1º FPB A
ju.lopdia26092000 2º LA A
ra.lopdio30042005 4º ESO A
an.lopgar11062003 1º BACH D
ca.lopgar22112003 1º BACH B
sa.lopgom2102004 4º ESO D
el.lopgue11062004 1º BACH A
cl.lopgut21102005 4º ESO C
an.loplar29071993 2º0PIEAGM
ch.lopmar17011999 1º IEA A
jo.lopmor25032003 2º BACH C
da.lopmun29111999 2º AF A
ju.lopnav17102007 1º ESO C
da.lopnie14052001 2º BACH AD
pa.loppad1052002 2º BACH A
gu.lopriv20022008 1º ESO B
ra.lopros5102005 NA
sa.loprua5082006 2º ESO E
ma.loprui27062007 2º ESO D
ma.loprui18042000 2º AF A
pa.loprui21052006 3º ESO B
ce.lopsam14082007 2º ESO C
da.lopsam20032004 1º BACH A
an.lopsan19041999 2º BACH AD
ju.lopsan24092004 1º BACH C
cl.lorjim7062006 3º ESO D
lo.lormon11012004 1º FPB A
ju.lorrod20062003 2º IEA A
so.lousou18101998 1º SEA A
fr.lozbae19111980 2º0PIEAGM
ru.lozdel8082001 2º IEA A
ir.lozdur11042005 4º ESO B
da.loziba17102001 1º GA A
al.lozped2082003 2º BACH B
ma.lozvic21012001 1º SEA A
ai.lozyam26092007 2º ESO B
ad.lozmon27052004 1º BACH B
pa.lubgom12042003 2º IEA A
an.lucgar17092003 1º LA A
is.lucgut28042008 1º ESO C
ra.lucjim18032001 2º AF A
da.lucser5012004 3º ESO E
je.lujroj14071995 1º SEA A
jo.luqboc6091999 1º IEA B
ir.luqbol19062005 4º ESO B
an.luqcab6102005 3º ESO D
jo.luqgut7102004 1º FPB A
am.luqhid28122004 1º BACH A
jo.luqmar23102000 2º AF A
el.luqpul3092002 NA
ev.luqrui11052001 1º AC A
lu.luqyus4032003 2º BACH C
da.macman6062001 1º IEA A
an.macsol28041999 1º IEA B
en.macval14042005 3º ESO D
jo.macval16122006 2º ESO C
ma.madbue7062005 2º ESO B
ra.madgar12032008 1º ESO A
an.madsae13052003 1º BACH D
la.madcob14072005 4º ESO B
fr.madgon19072004 1º IEA B
im.maiima12041997 2º0PIEAGM
is.malwya27092003 2º BACH A
te.malwya23052005 4º ESO B
an.malpan17092004 4º ESO D
jo.manmor27062003 1º BACH D
ro.manflo6062003 1º BACH C
vi.marloz19062004 1º LA A
di.maralc13042008 1º ESO B
an.marant22042006 3º ESO E
ju.marant8102002 2º BACH A
je.marcar7012002 2º LA A
ma.maresp2121978 GA SEMIPR
ab.margom13022004 NA
ab.margom13022004 3º ESO B
fr.marsal30122002 1º AF A
sa.marmel21111972 3ºOPIEAGM
go.marvar25112004 1º BACH B
fr.marzam12032002 2º IEA A
al.margri28072006 3º ESO E
iv.marjim19122008 1º ESO B
al.marmar25012003 1º BACH D
ja.maroli2032005 2º ESO C
lu.marpin24052003 1º BACH B
pa.marsep9122005 3º ESO A
an.marvil5052001 NA
ju.mararj2012002 2º IEA A
lu.marcec12112006 2º ESO A
ai.margar29051980 1º GA A
al.margar29072002 2º FPB A
an.margar10112005 3º ESO D
ju.marhol1102002 1º IEA B
ja.marlin7092004 4º ESO D
an.marlop12022005 4º ESO B
cr.marlop12022005 4º ESO B
jo.marlua28092006 2º ESO B
ra.marmar27092006 3º ESO D
ne.marmil4062004 1º BACH A
an.marmon1042001 1º AF B
ra.marmor29111999 2º LA A
ma.marpri20112000 1º AF A
li.marpun21012005 4º ESO A
ca.marrom23022003 2º BACH A
no.marrom8122007 2º ESO E
be.marrov27102000 1º AC B
jo.marsan27102006 3º ESO C
si.marsan18072004 4º ESO C
ev.mareva13091986 2AF FCT1
la.marolm8102001 2º LA A
os.marlop8092003 2º BACH B
ma.marrum1062000 2º AF A
ma.medcar27042006 3º ESO A
hu.medlop7062004 1º FPB E
ma.medalc24102001 1º AC A
al.memdug8102007 1º ESO B
al.memdug3052004 1º IEA A
al.memdug3052004 NA
ju.menber3071970 GA SEMIPR
am.mentag18052004 1º BACH A
da.mentag31012007 2º ESO E
ro.merser6012001 1º AF B
he.mercas27072006 3º ESO E
da.mermar3041981 2AF FCT1
bl.merrod2031982 1º AF A
si.merbik24112002 1º GA B
pa.mesbei23012002 2º BACH C
al.mesexp26072007 2º ESO B
jo.mesexp26072007 2º ESO D
la.mesgal13102006 3º ESO D
ma.mesgal28102005 3º ESO A
ju.mesort6052003 2º BACH C
sa.mesrod1042008 1º ESO A
al.mezman22122004 1º BACH C
ro.mezman4012008 1º ESO D
am.mezouf20122004 4º ESO A
an.milrui5101997 1º GA B
ma.milleo6022001 2º AF B
vi.mirort17112004 1º BACH D
fr.miscon16032005 2º ESO E
an.misgom27022002 2º BACH A
ra.modher22071983 GA SEMIPR
ca.molloz27052004 1º BACH B
ed.molloz14032003 2º BACH C
pa.molgue20122005 4º ESO C
vi.mollin3092002 2º BACH A
ar.moloca4091997 2º LA A
ai.molper21092008 1º ESO C
us.molton2052006 3º ESO E
vi.moltor16092004 1º BACH B
ca.monmor21072007 2º ESO B
fr.monroy19062006 3º ESO C
ai.monsor11092008 1º ESO C
ma.monmor8081985 CACFGM
ma.monher29061997 2AC FCT1
jo.mongut26011996 2º SEA A
ja.monjan2112005 3º ESO D
ro.monjan26052008 1º ESO A
lu.monmar7052002 1º LA A
iv.monmun16022004 NA
ir.mongar15081994 2º AF B
el.morcor10011981 2º SEA A
da.morcan13102008 1º ESO A
jo.morbec10072007 2º ESO B
sa.morbec2102004 1º BACH A
si.mormae31082007 2º ESO B
ma.morpal29032006 3º ESO D
hu.morrab11112006 3º ESO B
ra.moralb9072008 1º ESO B
an.morgar12111993 1º AF B
da.morgar31122004 1º BACH D
fe.morgil5111998 2º GA A
ma.morgon8032006 3º ESO C
jo.morgue15112004 1º BACH B
li.morgue15112004 1º BACH D
ma.morlop3121998 2º AC A
an.morluq8062008 1º ESO C
ma.mormol4072006 3º ESO E
ju.mornav1082002 CACFGM
ma.mortor18121967 GA SEMIPR
pa.morrui1052008 1º ESO D
sh.morlop15082006 3º ESO B
jo.mornie19082001 1º AF A
ra.moyrui16111999 2º IEA A
am.moycar26112002 1º LA A
ja.muicac10092006 2º ESO D
na.mulsol13082004 1º BACH B
ar.munagu19112001 2º AF A
jo.munalc23062002 2º FPB E
mi.muncal21032003 NA
mi.muncal21032003 1º FPB E
ra.muncob9111998 2º AF B
jo.muncub9052003 1º IEA B
fl.mundie2052003 2º BACH A
ma.munext9091994 1º AF B
za.munfer27031992 1º AF A
ma.munlop8112005 2º ESO C
ra.munlop17062004 3º ESO D
ro.munmar2031997 2º AF B
iv.munmor16032001 1º GA B
lu.munmoy4082002 FPB E FCT1
os.munord22112000 2º IEA A
ma.munpen13022004 CACFGM
ni.munrui20091999 2º IEA A
va.munsan4062001 1º AF B
ma.munzur1051999 2º LA A
ca.murang9062007 2º ESO E
an.murnun16062005 NA
an.murnun16062005 1º FPB A
he.murmen27042004 NA
ju.murmad28081991 2º AC A
ka.nalkat27032008 1º ESO B
cl.navcar3122003 1º LA A
sa.navgon14032004 1º BACH C
os.navgue8032007 2º ESO B
cy.navsie18052003 1º BACH C
je.navval24082004 1º BACH A
cl.navdom28022006 3º ESO E
lu.navgom14082004 1º BACH B
iv.navguz25012006 3º ESO A
ma.navguz2042008 1º ESO A
ma.navesp16071981 3ºOPIEAGM
el.navval13012005 4º ESO C
ra.nieara24041986 GA SEMIPR
vi.nieara18101993 1º SEA A
se.nieben1092005 1º FPB E
ab.niefer1122003 NA
el.nieram28072007 1º ESO C
se.nieris26122007 1º ESO D
pe.notmin5022004 NA
ge.nunesc10082004 1º LA A
ju.nunexp25072007 1º ESO D
al.nunrui9092007 2º ESO A
no.obrde15042002 1º AC B
mi.olicol17072001 1º SEA A
dh.olirui9112007 2º ESO E
se.olirui25012006 3º ESO E
ir.olmgar21052007 2º ESO B
sa.oltsab20112007 1º ESO C
sn.ordagu14092007 2º ESO E
so.ortarm26032002 NA
so.ortdia17012006 NA
so.ortdia17012006 2º ESO D
iv.ortlop24091996 2AF FCT1
an.orttor24111994 2º IEA A
al.ortalc6122003 4º ESO D
sa.ortalc5092005 2º ESO C
is.ortrui23071999 2º AF A
af.osugom28042007 2º ESO E
al.pabcan11052005 4º ESO A
al.pacrod22081982 3ºOPIEAGM
ca.pacrod29032003 2º BACH B
do.padorg14032000 2º AF B
da.padrui16102008 1º ESO A
ma.padgom20112003 2º BACH B
ma.padluq14062005 4º ESO C
je.palrod27061979 2º0PIEAGM
vi.palsal8042005 4º ESO C
ma.pamqui22102006 3º ESO B
jo.panrom17122000 FPB A FCT1
ye.parfue2092002 NA
cr.parlop30082004 1º BACH A
vi.parlop30082004 1º LA A
so.pardon1022000 2º BACH AD
sa.parrom6021992 GA SEMIPR
lu.pasveg18072004 4º ESO D
pe.pasrab27102002 1º IEA B
ay.patcam8082008 1º ESO B
lu.pazcor16012005 4º ESO C
ra.peddel9052005 4º ESO A
al.pedcas21062004 1º BACH D
an.pedmar5081970 GA SEMIPR
ma.pedval2112001 2º IEA A
ad.peigon3112003 2º BACH B
ca.peimol27082007 1º ESO A
ma.peizam16072001 2º GA A
ma.peizur13022003 2º BACH C
ad.pelde10072003 2º BACH C
ro.pencum30122004 1º IEA B
el.pencal25051976 2LA FCT1
fa.perrui20042000 2º LA A
ne.percid14122004 1º BACH B
cl.persic20122004 1º BACH A
da.perbon23102000 2º AC A
lu.percan29062005 4º ESO A
sa.percan18102007 2º ESO A
fr.percan24062002 1º AC A
jo.percar29032003 1º GA B
ju.perdie15091977 NA
ma.perexp15051973 1º AF A
fr.perfim25122001 2º GA A
ju.perguz26021999 1º GA B
na.perher28032005 4º ESO A
an.perluq15082004 1º BACH D
fr.permon20122004 1º BACH B
da.perost26072002 1º GA B
ni.perosu6031986 2º SEA A
ca.perram14072003 2º BACH B
ju.perram26102002 FPB A FCT1
jo.perrui10031984 1º SEA A
ca.persan13051997 OPIEA FCT1
ad.perses23052008 1º ESO D
al.perde14052000 1º IEA A
ja.pesgom2072003 2º FPB A
lu.petmau14032008 1º ESO B
my.piemyk9122004 4º ESO B
es.pigara12082004 4º ESO C
fr.pilbue16072004 1º BACH D
os.pinsan3082008 1º ESO A
lu.pinalc17022007 2º ESO E
ra.piqant30042005 4º ESO B
ra.pizalm27082002 1º AF B
os.plegom10042007 2º ESO A
ma.polcar7072001 2º LA A
is.polhen21032000 2º AC A
ma.polluq22112002 2º GA A
cl.polzam12052003 2º BACH C
la.ponagu27031999 2AC FCT1
mi.ponagu29052003 1º BACH A
mi.porpiz3082005 4º ESO B
ma.posveg28012000 1º BACH AD
di.praque27102004 1º BACH C
ma.pramae12092000 2º LA A
fi.prefid11022003 2º BACH B
ma.prefid13062007 2º ESO B
sa.prefid5082004 1º BACH C
si.prefid19012006 3º ESO D
ab.priokr4022007 2º ESO B
mi.priokr18082008 1º ESO A
ed.pripri10052008 1º ESO A
al.prirom30012002 1º IEA B
ro.prisal18052004 1º BACH D
vi.prisal2022006 2º ESO B
an.pririv6051998 2º AC A
na.puegod22092005 4º ESO B
cr.pulmad9042000 2º LA A
ab.quemar10042007 1º ESO D
al.queang12062000 1º IEA A
ro.quicol5022002 2º BACH A
cr.quiqui28052002 1º BACH AD
cr.quiqui28052002 NA
ma.rabcor24112008 1º ESO A
an.ragwel2022008 1º ESO B
cl.ramgue31082007 1º ESO D
na.ramber10042005 2º ESO E
ma.ramcas5072003 2º BACH B
ma.ramdom14122004 1º BACH A
ma.rampas18092008 NA
le.ramque4022005 NA
sa.ramram12052005 2º ESO B
ge.rambol13072007 2º ESO D
lu.ramrui31012004 1º BACH A
ma.ramrui12042008 1º ESO D
az.rancor28011996 2º GA A
an.raycas12072007 2º ESO D
ga.raysan24112007 2º ESO A
jo.recgon23062001 2º IEA A
ca.recde25122000 2IEA FCT1
mo.regzbi8022004 1º BACH D
ge.reigal27042002 1º AF A
an.reigan31032006 3º ESO C
pe.reigan24042004 1º BACH A
os.reirey27122007 2º ESO E
di.relbue16092004 1º BACH D
we.renwei29062002 2º FPB A
ma.reqbae24071979 GA SEMIPR
ma.reqgui5082004 1º BACH D
ag.reqort3012004 1º BACH A
al.reqort25112007 2º ESO E
ju.reumor30082007 2º ESO C
na.reybae19012005 NA
jo.reybed18092001 2º GA A
lu.reyros12072007 NA
pa.rinrub25022003 2º BACH B
sa.riosan23012003 4º ESO C
el.rivalc4121976 GA SEMIPR
no.rivlop29042003 2º BACH C
ju.rivnav26031965 2º0PIEAGM
je.robbar15102003 2º BACH B
ai.rodalv10082002 1º IEA B
do.rodand1052002 2º BACH B
jo.rodara1072003 1º IEA A
ra.rodbar23021980 1ºOPIEAGM
ma.rodbas2081968 GA SEMIPR
is.rodbol7021999 2º AC A
al.rodcol3042007 2º ESO C
pa.rodcol6052005 4º ESO B
ca.rodcor30102004 1º BACH B
es.rodexp13032006 2º ESO E
za.rodgar30082005 4º ESO C
je.rodgar25042006 2º ESO A
fr.rodgom24092008 1º ESO B
li.rodhoa28102008 1º ESO D
da.rodjur12122002 4º ESO C
no.rodjur12122002 4º ESO B
hu.rodluq26122008 1º ESO A
je.rodmar6012000 NA
pa.rodmar9122004 1º BACH C
jo.rodmor25051999 2º IEA A
ca.rodmun23112007 2º ESO C
lu.rodpal16052008 1º ESO D
al.rodque18012007 2º ESO A
es.rodram1032004 3º ESO D
lu.rodrom28082004 1º BACH D
da.rodsal18062007 2º ESO D
di.rodsan30042008 NA
ju.rodveg9051999 2º IEA A
da.rojcob23112004 1º BACH D
fr.rolbol22032002 2º BACH C
ve.rolsan28032003 2º BACH C
la.romser28122006 2º ESO C
al.romamo16062004 NA
da.romcab17032008 1º ESO D
ma.romfer15011973 2º0PIEAGM
ri.romleo14032006 3º ESO E
jo.rommar27092003 1º FPB A
br.rommor17082004 4º ESO D
jo.romsil25042007 2º ESO D
ce.romde17041994 2AF FCT1
al.rosjim16012004 1º FPB E
ma.rosman22032001 2º LA A
er.roscan2032006 3º ESO E
ga.roscan21112007 2º ESO D
cr.rosmoy21121998 2º BACH AD
al.rotmun10051999 2º IEA A
je.roynav17052001 1º IEA B
pe.ruagal5022003 2º IEA A
ma.rubjim2092006 2º ESO D
ya.rubjim23042004 NA
ju.rublop12021999 2º SEA A
ra.rubmer8062000 1º GA B
sa.rubmun25022007 2º ESO E
vi.rubruz10052003 2º BACH A
ca.ruetor30052004 NA
lu.ruialc31012007 1º ESO C
pa.ruiara23112003 CACFGM
ir.ruiaya16112007 2º ESO D
ma.ruiaya13102005 4º ESO A
da.ruifer23092002 2º BACH C
ma.ruifid9122004 1º BACH D
jo.ruigar11042005 4º ESO A
ca.ruigra15061995 2º BACH AD
mi.ruilor14041975 GA SEMIPR
an.ruimad20112003 2º BACH B
ga.ruimol17092001 2º AC A
fr.ruimor20112003 2º FPB E
jo.ruimor27052003 2º BACH B
jo.ruiort29062005 2º ESO E
az.ruiped11092002 1º AF B
an.ruirom10112008 1º ESO D
az.ruirom29092001 2º AF A
ca.ruisan27092004 1º BACH D
ma.ruisan27092004 1º BACH B
li.ruiten5022001 2º BACH B
ra.ruiten3072004 4º ESO D
da.ruilla6092007 2º ESO D
al.ruipin7122006 3º ESO A
se.ruipin11092008 1º ESO B
ma.rumcab20042001 2º LA A
je.ruzmac1051999 2º LA A
ju.ruzroj26012006 2º ESO A
ol.saccas13042008 1º ESO B
je.saegue29051989 3ºOPIEAGM
pa.saepov30032004 1º IEA B
be.salmac1102007 2º ESO B
ra.salmac1112005 3º ESO A
se.salasc19042008 NA
ma.salrui5082003 2º BACH B
ca.sanang6021981 2º IEA A
no.sanboc2112003 2º BACH B
ma.sancal10042007 2º ESO D
an.sancar15042002 1º IEA A
al.sancar14102003 2º FPB E
sa.sancas29042005 4º ESO C
ev.sancas9082006 3º ESO D
lo.sancat26022003 1º BACH D
se.sancha24012002 2º IEA A
ca.sancua15082005 4º ESO C
al.sandie8022003 2º BACH B
ma.sangon6072004 CACFGM
lu.sanjim28092004 1º BACH B
ma.sanjim19092007 2º ESO E
lu.sanjur31012008 1º ESO A
in.sanleo6092000 1º AC B
je.sanlop2022005 4º ESO B
lu.sanlop19102004 1º BACH D
mi.sanlop19022008 1º ESO A
al.sanmon20012004 1º FPB E
ca.sanque29102007 2º ESO A
an.sanrui23072003 2º BACH B
de.sansan7052008 1º ESO D
go.sansan22072008 NA
ga.sansie17062004 4º ESO D
se.sansie17062004 4º ESO D
hu.sanval9012004 1º BACH B
ro.sanzar29061999 1º IEA B
ju.sancar12072005 4º ESO A
ci.sanpen23111995 GA SEMIPR
ne.sanrub31032005 4º ESO C
ja.sancor24112007 1º ESO B
ru.sangar21032004 3º ESO B
ai.sanzam1121999 2º GA A
mi.sarmor14042006 3º ESO B
je.sasmen11082000 1º AC A
fr.segcam27112002 2º FPB E
ju.segcht11092003 NA
ch.selcha11021999 2º BACH AD
ha.selhal8082005 3º ESO D
he.senmol1102007 2º ESO A
ni.sercal11102006 3º ESO E
lu.sergar8102004 1º FPB A
jo.serlop14102006 2º ESO E
ga.serord28102008 1º ESO D
ro.serrod9052006 2º ESO B
jo.sersan4042004 2º BACH B
lu.serser30042005 4º ESO C
jo.sevesp10092004 3º ESO D
mo.shemol9082005 3º ESO D
em.silgue26072000 1º LA A
jo.siljur21012008 1º ESO D
an.silfer3122006 2º ESO C
ad.sillop22022001 2º AC A
cr.silsic11022008 1º ESO A
ma.solmed30032005 1º FPB E
me.suamel23021990 2º LA A
ma.suanav19072002 1º AF A
da.tammon20042008 1º ESO C
ma.tapmat17091985 GA SEMIPR
ra.tejmun5032005 4º ESO C
vi.tenfue4122007 2º ESO A
ca.tieurb21111998 2AC FCT1
jo.tiragu5091998 2IEA FCT1
pe.tolarr11052001 2º AF A
an.torpav10012003 CACFGM
ja.torpul2011994 2º SEA A
ma.tormed14052005 2º ESO D
an.torbol20081987 1º AC B
jo.torcam30042003 1º LA A
pa.torgal10092007 2º ESO A
jo.torper11022002 2º BACH B
ma.torsot20112006 3º ESO E
na.torram14042008 1º ESO D
di.trefra20052004 1º BACH A
ra.trimar18061997 2AF FCT1
ro.tririv11062008 1º ESO C
el.trusar17082008 1º ESO C
mu.tutmuh14022007 2º ESO E
vi.ucealc25021999 1º SEA A
va.urbcac20122008 1º ESO C
ca.urbjim4092000 2º IEA A
os.uresal1062004 1º BACH A
ra.vallir19121996 1º AC B
sa.valser31101997 1º IEA B
sa.valdom1062007 1º ESO D
sh.valjim18092006 2º ESO C
fe.valrod17031983 3ºOPIEAGM
ma.valgon21092001 2º BACH AD
pa.valrom30012008 1º ESO B
an.vargil3102007 2º ESO A
pa.vargil15022006 3º ESO E
cr.vargir1072002 2º FPB E
je.varpin16032001 2º AF B
al.varvaq18122004 NA
jo.varvil10032005 4º ESO A
vi.vazher25092007 2º ESO A
ir.vazmun27042007 2º ESO D
jo.vazper23022003 2º BACH B
ma.veggom5092003 1º GA B
na.veglag30102007 1º ESO A
re.veireb22032004 4º ESO A
jo.velgom28041999 2º GA A
bl.velher29052007 2º ESO A
da.veljur12021998 2º AF A
lu.velgal12092002 2º BACH B
ma.velsec19032007 2º ESO C
ca.velper3122004 1º BACH C
da.verbon26022004 1º GA B
lu.vercor28122004 1º BACH B
cl.vermon28112003 1º BACH C
ma.vielop7041997 1º AF B
de.vilsal28092000 2º AF B
je.vilgar17022007 2º ESO C
sa.villla26112003 2º BACH B
vi.villla31052006 3º ESO C
da.vilsal16082004 1º FPB A
pa.vilagu2112003 2º BACH B
jo.vildel1032006 1º ESO C
na.vilard16032007 2º ESO E
an.vilrod21122006 3º ESO B
an.vilfer6032007 1º ESO B
ca.vilfer20022004 1º FPB E
ca.vilfer20022004 NA
zh.wenzha16022008 1º ESO D
ed.xanmor4061999 2º IEA A
ha.xu,hao12082002 1º BACH B
we.xu,wei27062003 2º BACH B
yi.xu,yi27062000 2º AF A
le.yepiba10111995 1º SEA A
lu.yepllo14072007 2º ESO D
fr.zafcar25061997 2º IEA A
ma.zaiarc9012004 1º BACH D
mi.zamsol10122002 2º BACH B
an.zamrub12012001 1º IEA A
na.zenrod7022007 1º ESO B
zh.zhazhi30092006 2º ESO A
ma.zirval31012004 1º FPB A
lu.zurmes24082006 2º ESO E